Normobaria

Terapia tlenowa dla każdego!

Czym jest Normobaria?

Normobaria – termin medyczny oznaczający ciśnienie atmosferyczne, między hiperbarią, a hypobarią. Na podstawie wiedzy oraz szeroko rozwiniętych badań w zakresie poprawy zdrowia i wydajności organizmu, została opracowana komora normobaryczna. Normobaria, to też innowacyjna forma terapii tlenowej, mającej na celu poprawę nastroju, złagodzenia posiadanych chorób przewlekłych, pohamowanie skutków po przebytych chorobach jak covid-19 oraz osłabienie podatności na alergie.

W ostatnich latach warunki atmosferyczne na naszej planecie uległy znacznemu pogorszeniu. Niedobór podstawowych pierwiastków w atmosferze ma negatywny wpływ na zawartość dwutlenku węgla oraz tlenu dostarczanego do naszego organizmu. Okazuje się bowiem, że w powietrzu jest coraz więcej pyłu, toksyn i różnych zanieczyszczeń, w związku z tym,
życiodajny tlen i inne pierwiastki są przez nas coraz trudniej przyswajalne.

Wyższe ciśnienie – lepsze przyswajanie

Wartość ciśnienia w komorze, w znacznym stopniu różni się od tego, które towarzyszy nam na co dzień.

Okazuje się, że im wyższe ciśnienie, tym skuteczniej nasz organizm wykorzystuje dochodzący do niego tlen, dlatego wewnątrz komory panuje ciśnienie najbardziej sprzyjające zdrowiu i  długowieczności człowieka – około 1500hPa. Ta wartość jest wyższa o ok. 500hPa, w porównaniu z ciśnieniem, do którego przywykliśmy.

Wyższe ciśnienie działa pozytywnie na ilość komórek macierzystych!

Jakość oraz ilość powietrza – kluczem do zdrowia!

Powietrze, a Powietrze

Skład powietrza w komorze normobarycznej:

  • ok. 40% zawartości tlenu
  • od 1,5% do 2% dwutlenku węgla (ok. 50-70 razy więcej niż normalnie)
    0,5% wodoru (ok. 10 tys. razy więcej niż na zewnątrz)
  • brak zanieczyszczeń chemicznych

Skład powietrza, którym na co dzień oddychamy:

  • niewiele ponad 20% tlenu
  • zaledwie 0,3% Co2
  • znikoma ilość wodoru
  • duża ilość pyłów oraz zanieczyszczeń chemicznych

Dodatkowym istotnym czynnikiem wpływającym na jakość atmosfery w komorze jest właściwy poziom wilgotności, który jest poniżej 65%.